Tagged as: Diskningssystem

Klosterskogen travbane satsar på publik och aktiva.

Klosterskogen travbane i Skien-Norge satsar på publik och aktiva. Satsningen innebär 2 tävlingsdisplayer i banans diagonal för visning av tid till defilering, tid till start, omstart samt diskade hästar. Även startbilen fick ett litet lyft med nytt radiointerface för synkronisering av tid till start mellan startbilen och tävlingsdisplayerna. Även de aktiva på stallbacken har fått en ny display att titta på som visar tid till defilering. Installationen slutfördes under vecka …

Diskning

Enligt SÄBA:s krav skall diskade hästar kunna uppfattas på båda sidor om banan. Vi har därför tagit fram en serie olika typer av diskningsdisplayer främst avsedda att placeras på banans bandomartorn. Den bästa visningen får man utan tvekan via våra tävlingsdisplayer eftersom de aktiva ser displayen direkt i synfältet utan att behöva vrida på huvudet.

 

 

 

Tävlingsdisplay Diskade hästar samt sluttid

Forus Bandomartorn Drammen …

^