Tagged as: Målkamera

Målkamera till Visbytravet

Inför premiären 2013 på Visbytravet kommer det att installeras en ny målkamera för att säkerställa vem som kommer först i mål. LinSon har fått i uppdrag att leverera en ny Scan’O’Vision från Omega. Installation och utbildning kommer att ske vecka 15. Visbytravet börjar tävlingssäsongen torsdagen den 11 april med lunchtävlingar.

Målkamera

OMEGA SCAN’O’VISION STAR Vårt nya målkamerasystem från Omega bygger på en modern färgkamera som tar upp till 2000 bilder per sekund med en upplösning av 2048 pixlar. Med denna kamera skall det mycket till för att inte kunna skilja ekipage från varandra så troligtvis blir det mycket sällsynt med döda lopp framöver. Ansluts till datorsystemet med en standard ethernet-kabel vilket innebär att kameran inte behöver placeras i anslutning till datorsystemet.

^