Tagged as: Mobila system

Mobila tavlor

Den första mobila oddsindikatorn byggdes i Lasses garage i juni 1991. Den totala längden var 20 meter och indikatorn bestod av 8 moduler om vardera 2.40 m. Detta mått bestämdes av att Lasses släpkärra var 2.50 m lång !! Han är nog den ende i Sverige som haft en 20 m lång oddsindikator uppmonterad hemma på gräsmattan. Idag har vi totalt 18 st mobila oddsindikatorer i olika storlekar för uthyrning. …

^