Tagged as: Scan’O’Vision

Målkamera till Visbytravet

Inför premiären 2013 på Visbytravet kommer det att installeras en ny målkamera för att säkerställa vem som kommer först i mål. LinSon har fått i uppdrag att leverera en ny Scan’O’Vision från Omega. Installation och utbildning kommer att ske vecka 15. Visbytravet börjar tävlingssäsongen torsdagen den 11 april med lunchtävlingar.

^